Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op iedere webpagina die onderdeel uitmaakt van mikonos.be. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer. Gemnu BVBA spant zich in om de inhoud van mikonos.be op regelmatige basis te actualiseren en / of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig / onjuist is.

Aansprakelijkheid

Gemnu BVBA heeft mikonos.be met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Gemnu BVBA kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die het gevolg is van beslissingen die zijn genomen op basis van informatie verkregen via deze website.

Copyright

Het is in geen geval toegestaan om informatie van deze website over te nemen zonder daarvoor schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Gemnu BVBA. Enige uitzondering hierop vormt het nieuws. Nieuwsberichten mogen worden overgenomen vermits er een duidelijke bronvermelding naar onze website bij wordt geplaatst.

Links

Op bepaalde plaatsen op mikonos.be kan het voorkomen dat er links geplaatst worden naar externe websites. Gemnu BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites. Het is toegestaan om vanaf een andere website te linken naar een artikel / nieuwsbericht / … op mikonos.be. Het linken naar images op mikonos.be is echter niet toegestaan.